YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hãy trình bày vai trò của các tầng lớp trong xã hội cổ đại phương Đông.

  Lời giải tham khảo:

  * Quý tộc

  - gồm: vua, quan lại, chủ ruộng đất, tăng lữ.

  - Có nhiều của cải và quyền thế...

  - Cuộc sống sung sướng...

  - Bóc lột nông dân công xã và nô lệ...

  * Nông dân công xã

  + Là bộ phận đông đảo nhất.

  + Là lực lượng sản xuất chính trong xã hội...

  + Có trách nhiệm nộp một phần hoa lợi cho nhà nước...

  + Làm việc không công cho quý tộc.

  * Nô lệ

  + Nguồn gốc: tù binh và nông dân nghèo không trả được nợ.

  + Là tầng lớp thấp nhất trong xã hội...

  + Làm những công việc nặng nhọc, hầu hạ quý tộc.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 98871

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON