ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nếu trong ô C1 có công thức  = A1 + B1. Em sẽ nhận được kết quả gì trong ô đó khi ô C1 định dạng kiểu nguyên?

  • A. Ô C1 có giá trị là 4
  • B. Ô C1 có giá trị là 4.0
  • C. Ô C1 có giá trị là  4.1
  • D. Ô C1 có giá trị là 4.12

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ô C1 có giá trị là 4

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 8356

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON