YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Câu nào sau đây sai? Khi nhập dữ liệu vào bảng tính thì:

  • A. Dữ liệu kiểu số sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái
  • B. Dữ liệu kiểu kí tự sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái
  • C. Dữ liệu kiểu thời gian sẽ mặc nhiên căn thẳng lề phải
  • D. Dữ liệu kiểu ngày tháng sẽ mặc nhiên căn thẳng lề phải
    

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Câu sai là: Dữ liệu kiểu số sẽ mặc nhiên căn thẳng lề trái

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 8357

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON