AMBIENT
  • Câu hỏi:

    Đặt một nam châm điện nằm yên trước cuộn dây kín. Nêu hiện tượng xảy ra trong cuộn dây kín khi đóng và ngắt mạch của nam châm điện liên tục?

    Lời giải tham khảo:

    Khi đóng ngắt và ngắt mạch của nam châm điện liên tục thì từ trường qua cuộn dây thay đổi liên tục nên trong cuộn dây kín xuất hiện dòng điện cảm ứng luôn đổi chiều.

    ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>