RANDOM
  • Câu hỏi:

    Nêu điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng trong một cuộn dây dẫn kín?

    Lời giải tham khảo:

    Điều kiện tổng quát về điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng là khi số đường cảm ứng xuyên qua tiết diện S của cuộn dây biến thiên.

    RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA