ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nêu cách di chuyển của châu chấu?

  • A. Nhảy bằng đôi chân sau.
  • B. Nhảy và bay (di chuyển xa)
  • C. Bò bằng cả ba đôi chân.
  • D. Cả a, b, c đều đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Khi di chuyển châu chấu có thể bò bằng cả 3 đôi chân trên cây, hay nhảy từ cây này sang cây khác bằng đôi chân sau (thường gọi là càng) hoặc nhảy, rồi sau đó bay bằng cánh nếu di chuyển xa.

  ⇒ Đáp án: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 14947

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF