• Câu hỏi:

  Nêu cách di chuyển của châu chấu?

  • A. Nhảy bằng đôi chân sau.
  • B. Nhảy và bay (di chuyển xa)
  • C. Bò bằng cả ba đôi chân.
  • D. Cả a, b, c đều đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC