• Câu hỏi:

  Cơ thể châu chấu có mấy phần?

  • A. Có hai phần gồm đầu và bụng.
  • B. Có hai phần gồm đầu ngực và bụng.
  • C. Có ba phần gồm đầu, ngực và bụng.
  • D. Cơ thể là một khối không chia phần.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC