AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các kiểu câu nối giữ các đoạn văn là: 

  • A. Câu nối liên kết với phần trước, đoạn trước.
  • B. Câu nối liên kết với phần sau, đoạn sau.
  • C. Câu nối liên kết với cả phần trước, phần sau, đoạn sau.
  • D. Cả ba loại trên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA