• Câu hỏi:

  Nên sử dụng các hiệu ứng động ở mức độ:

  • A. Càng nhiều càng tốt
  • B. Mỗi nội dung nên tạo nhiều hiệu ứng
  • C. Mức độ vừa phải
  • D. Không nên tạo hiệu ứng động

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC