• Câu hỏi:

  Năm 1870 nước nào đứng vị trí thứ nhất trong sản xuất công nghiệp? 

  • A. Anh
  • B. Pháp
  • C. Mĩ 
  • D. Đức

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC