• Câu hỏi:

  Người đề ra Học thuyết Tam dân là:

  • A. Tôn Trung Sơn
  • B. Khang Hữu Vi
  • C. Lương Khải Siêu
  • D. Viên Thế Khải

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC