AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Na2CO3 lẫn tạp chất là NaHCO3 . Dùng cách nào sau đây để loai bỏ tạp chất, thu được Na2CO3 tinh khiết?

  • A. Hòa tan vào nước rồi lọc
  • B. Nung
  • C. Cho tác dụng với dung dịch HCl rồi lọc
  • D. Trung hòa bằng dung dịch NaOH dư rồi cô cạn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA