AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 50 gam CaCO3 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl 20% (d=1,2g/ml). Khối lượng dung dịch HCl đã dùng là:

  • A. 152,08 gam
  • B. 55,0 gam
  • C. 180,0 gam
  • D. 182,5 gam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O
  ⇒ nHCl = \(2n_{CaCO_{3}}\) = 1 mol
  ​⇒ mdd HCl = 182,5g

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA