YOMEDIA
ZUNIA12
  • Câu hỏi:

    My memory is poor. I can’t learn these new words _________ .

    • A. in mind
    • B. in heart
    • C. of mind
    • D. by heart

    Lời giải tham khảo:

    Đáp án đúng: D

    ADSENSE

Mã câu hỏi: 12671

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF