YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  If you want to know about a word, check it up in a _________ .

  • A. book
  • B. tape
  • C. dictionary
  • D. magazine

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 12670

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF