YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một vật khối lượng 1 kg, ở trên mặt đất có trọng lượng 10N. Khi chuyển vật tới một điểm cách tâm Trái Đất 2R (R là bạn kính của Trái Đất) thì nó có trọng lượng bằng bao nhiêu?

  • A. \(2,0N\)
  • B. \(2,5N\)
  • C. \(1,0N\)
  • D. \(1,5N\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  • Ta có độ lớn của trọng lực (trọng lực)

   \(P = G \frac{mM}{(R + h)^{2}}\)

  • Tại mặt đất \(\Rightarrow P_1 = G\frac{mM}{R^{2}}\)                    (1)

  • Ở độ cao cách tâm Trái Đất một đoạn 2R  => h = R

  \(\Rightarrow P_2 = G\frac{mM}{(R + R)^{2}}= G\)                (2)

  \(\begin{array}{l}
   \Rightarrow \frac{{{P_2}}}{{{P_1}}} = \frac{1}{4}\\
   \Rightarrow {P_2} = \frac{{{P_1}}}{4} = 2,5N
  \end{array}\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 8987

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON