YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Khi nói về lực hấp dẫn giữa hai chất điểm, phát biểu nào sau đây sai? 

  • A. Lực hấp dẫn có phương trùng với đường thẳng nối hai chất điểm.
  • B.  Lực hấp dẫn có điểm đặt tại mỗi chất điểm.
  • C. Lực hấp dẫn của hai chất điểm là cặp lực trực đối. 
  • D. Lực hấp dẫn của hai chất điểm là cặp lực cân bằng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Lực hấp dẫn của hai chất điểm là cặp lực trực đối. 

  → Câu C đúng, D sai.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 43017

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON