YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một vật có khối lượng m đặ ở nơi có gia tốc trọng trường g. Phát biểu nào sau đây sai? 

  • A. Trọng lực có độ lớn được xác định bởi biểu thức P = mg.
  • B. Điểm đặt của trọng lực là trọng tâm của vật.
  • C. Trọng lực tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.
  • D. Trọng lực là lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  P=m/v

  → Trọng lực tỉ lệ thuận với khối lượng của vật → C không đúng

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>