AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một vật cản được đặt trong khoảng giữa một bóng điện dây tóc đang sáng và một màn chắn. Kích thước của bóng nửa tối thay đổi như thế nào khi đưa vật cản lại gần màn chắn hơn? 

  • A. Tăng lên              
  • B. Giảm đi
  • C. Không thay đổi               
  • D.  Lúc đầu tăng lên, sau giảm đi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Kích thước của bóng nửa tối lúc đầu tăng lên, sau giảm đi khi đưa vật cản lại gần màn chắn. 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>