ADMICRO
UREKA
 • Câu hỏi:

  Hiện tượng nào xảy ra khi Mặt Trăng bị trái đất che khuất không được Mặt Trời chiếu sáng.

  • A. Nhật thực một phần
  • B. Nguyệt thực
  • C. Nhật thực toàn phần
  • D. Nhật thực

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Nguyệt thực xảy ra khi Mặt Trăng bị trái đất che khuất không được Mặt Trời chiếu sáng.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 8189

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON