ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một phân tử xenlulozơ có phân tử khối là 15.106, biết rằng chiều dài mỗi mắc xích C6H10O5 khoảng 5.10-7 (mm). Chiều dài của mạch xenlulozơ này gần đúng

  • A. 3,0.10-2 (mm)
  • B. 4,5.10-2 (mm)
  • C. 4,5.10-1 (mm)
  • D. 3,0.10-1 (mm)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  M mắt xích = M/162 = 92592

  chiều dài mắt xích l = n.d = 0,046 mm = 4m5.10-2 (mm)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 25662

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON