ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một miếng hợp kim đồng và thiếc có khối lượng 12kg, chứa 45% đồng. Hỏi phải thêm vào đó bao nhiêu thiếc nguyên chất để được một hợp kim mới có chứa 40% đồng?

   

  • A. 1,5kg
  • B. 1,7kg
  • C. 2,5kg
  • D. 3kg

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Khối lượng đồng có trong hợp kim là: 45%.12=5,4 (kg)

  Gọi x(kg) là khối lượng thiếc nguyên chất cần thêm (x>0)

  Sau khi thêm vào, khối lượng hợp kim là x + 12 (kg)

  Theo đề bài ta có phương trình \(\frac{{5,4}}{{12 + x}} = 40\% \Leftrightarrow x = 1,5\,\,\left( {kg} \right)\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 27983

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON