ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hai dung dịch có khối lượng tổng cộng bằng 220kg. Lượng muối trong dung dịch I là 5kg, lượng muối trong dung dịch II là 4,8kg. Biết nồng độ muối trong dung dịch I nhiều hơn nồng đô muối rong dung dịch II là 1%. Tính khối lượng mỗi dung dịch nói trên.

   

  • A. Khối lượng dung dịch I là 100kg Khối lượng dung dịch II là 130kg
  • B. Khối lượng dung dịch I là 110kg Khối lượng dung dịch II là 130kg
  • C. Khối lượng dung dịch I là 120kg Khối lượng dung dịch II là 100kg
  • D. Khối lượng dung dịch I là 100kg Khối lượng dung dịch II là 120kg

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Gọi x (kg) là khối lượng của dung dịch I (x>0)

  Gọi y (kg là khối lượng ung dịch II (y>0)

  Ta có hệ phương trình: 

  \(\left\{ \begin{array}{l} x + y = 220\\ 5x.100\% - \frac{{4,8}}{y}.100\% = 1\% \end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l} x = 100\\ y = 120 \end{array} \right.\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 28057

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON