YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Một máy bay bay theo phương ngang ở cùng độ cao 10km với tốc độ 720km. Viên phi công phải thả quả bom từ xa cách mục tiêu (theo phương ngang) bao nhiêu để thả quả bom rơi trúng mục tiêu? Lấy \(g = 10m/{s^2}.\)

  • A. 89,44m.
  • B. 89,44km.
  • C. 8,944m.
  • D. 8,944km.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  • Quả bom được xem như ném ngang có \({v_0} = 720{\rm{ }}km/h = 200m/s\)

  \(h = 10{\rm{ }}km{\rm{ }} = 10000m{\rm{ }} = {10^4}m\)

  • Áp dụng công thức tính tầm ném xa ta có:

  L = v0  = 200

  L = 8944,2m = 8,944km.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 9126

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON