AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một vật được ném ngang từ độ cao 45m so với mặt đất ở nơi cố gia tốc rơi tự do g = 10 m/svới vận tốc ban đầu 40 m/s. Tốc độ của vật khi chạm đất là 

  • A.  50 m/s.
  • B. 70 m/s.
  • C. 60 m/s. 
  • D. 30 m/s.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA