ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một hòn bi lăn dọc theo một cạnh của một mặt bàn hình chữ nhật nằm ngang cao h = 1,25m. Khi ra khỏi mép bàn, nó rơi xuống nền nhà tại điểm cách mép bàn, nó rơi xuống nền nhà tại điểm cách mép bàn L = 1,50m (theo phương ngang) ?  Lấy \(g = 10m/{s^2}.\) . Tính thời gian hòn bi rơi ?

  • A. 0,5s
  • B. 0,05s
  • C. 0,25s
  • D. 0,15s

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có công thức tính thời gian rơi: t = 

  ⇒ t = \(\sqrt{}\frac{2.1,25}{10}= 0,5s\) 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 9128

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF