AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một khối nón có thiết diện qua trục là một tam giác vuông cân và đường sinh có độ dài bằng \(3cm^2\) Một mặt phẳng đi qua đỉnh và tạo với đáy một góc \(60^o\) chia khối nón thành hai phần. Tính thể tích phần nhỏ hơn (Tính gần đúng đến hàng phần trăm).

  • A. \(4,36c{m^3}\)
  • B. \(5,37c{m^3}\)
  • C. \(5,{\rm{ }}61c{m^3}\)
  • D. \(4,53c{m^3}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>