AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho tam giác ABC đều cạnh a và nội tiếp trong đường tròn tâm O, AD là đường kính của đường tròn tâm O. Thể tích của khối tròn xoay sinh khi cho phần tô đậm (hình vẽ) quay quanh đường thẳng AD bằng:

  • A. \(\frac{{4\pi {a^3}\sqrt 3 }}{{27}}\)
  • B. \(\frac{{\pi {a^3}\sqrt 3 }}{{24}}\)
  • C. \(\frac{{23\pi {a^3}\sqrt 3 }}{{216}}\)
  • D. \(\frac{{20\pi {a^3}\sqrt 3 }}{{217}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>