AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số y = f(x)  có đồ thị y = f’(x) cắt trục Ox tại 3 điểm có hoành độ a < b < c như hình vẽ. Mệnh đề nào dưới đây là đúng:

  • A. \(f\left( a \right) > f\left( b \right) > f\left( c \right)\)
  • B. \(f\left( c \right) > f\left( b \right) > f\left( a \right)\)
  • C. \(f\left( c \right) > f\left( a \right) > f\left( b \right)\)
  • D. \(f\left( b \right) > f\left( a \right) > f\left( c \right)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>