YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Một hình bình hành có diện tích là 8dm2 và độ dài cạnh đáy là 32cm. Tính chiều cao tương ứng với cạnh đáy đó.

  • A. 20cm
  • B. 25cm
  • C. 30cm
  • D. 35cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đổi 8dm2=800cm2

  Chiều cao của hình bình hành đó là:

  800:32=25(cm)

  Đáp số: 25cm.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 194417

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF