YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Một hình bình hành có chiều cao là 27cm, độ dài đáy gấp 3 lần chiều cao. Tính diện tích hình bình hành đó.

  • A. 2817 cm2.
  • B. 1287 cm2.
  • C. 2187 cm2.
  • D. 2178 cm2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chiều cao của hình bình hành là:

  27×3=81(cm)

  Diện tích của hình bình hành là:

  27×81=2187(cm2)

  Đáp số: 2187 cm2.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 194414

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON