YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Một hình bình hành có độ dài đáy là a, chiều cao là h. Khi đó công thức tính diện tích hình bình hành đó là:

  • A. S = (a+h)×2
  • B. S = a+h
  • C. S = a×h
  • D. S = a×h∶2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Diện tích hình bình hành bằng độ dài đáy nhân với chiều cao (cùng một đơn vị đo). Do đó, bình hành có độ dài đáy là a, chiều cao là h thì diện tích hình bình hành đó được tính theo công thức:

  S=a×h.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 194392

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON