YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Điền số thích hợp vào ô trống:

  Hình bình hành có độ dài đáy là 42dm và chiều cao là 3dm có diện tích là  dm2

  • A. 1260
  • B. 1206
  • C. 1620
  • D. 2160

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đổi 3m = 30dm

  Diện tích hình bình hành đó là:

  42 × 30 = 1260(dm2)

  Đáp số: 1260dm2.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 194410

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON