YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Điền số thích hợp vào ô trống: Một mảnh vườn hình bình hành có độ dài đáy 145m, chiều cao kém độ dài đáy 29m. Người ta dự định dùng 1/4 diện tích đất để trồng xoài, diện tích còn lại dùng để trồng cam. Tính diện tích đất trồng cam.

  • A. 12165m2.
  • B. 16215m2.
  • C. 12651m2.
  • D. 12615m2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chiều cao của mảnh vườn đó là:

  145−29=116(m)

  Diện tích mảnh vườn đó là:

  145×116=16820(m2)

  Diện tích đất để trồng xoài là:

  16820:4=4205(m2)

  Diện tích đất để trồng cam là:

  16820−4205=12615(m2)

  Đáp số: 12615m2.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 194421

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON