YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hình bình hành ABCD có độ dài cạnh AB là a, độ dài cạnh BC là b.

  Công thức tính chu vi P của hình bình hành là:

  P = (a + b)×2 (a và b cùng một đơn vị đo)

  Áp dụng công thức trên để tính chu vi hình bình hành biết a = 48cm và b = 34cm.

  • A. 14cm
  • B. 82cm
  • C. 164cm
  • D. 1632cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nếu a=48cm và b=34cm thì \(P=(a+b)×2=(48+34)×2=164\) (cm)

  Vậy chu vi hình bình hành đó là 164cm.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 194400

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON