YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hình bình hành ABCD có độ dài cạnh AB là a, độ dài cạnh BC là b.

  Công thức tính chu vi P của hình bình hành là:

  P = (a + b)×2 (a và b cùng một đơn vị đo)

  Áp dụng công thức trên để tính chu vi hình bình hành biết a = 48cm và b = 34cm.

  • A. 14cm
  • B. 82cm
  • C. 164cm
  • D. 1632cm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nếu a=48cm và b=34cm thì \(P=(a+b)×2=(48+34)×2=164\) (cm)

  Vậy chu vi hình bình hành đó là 164cm.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 194400

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON