YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Một mảnh vườn dạng hình bình hành có tổng độ dài của chiều cao và độ dài đáy là 233m, chiều cao kém độ dài đáy 17m. Người ta trồng ngô trên mảnh vườn đó, tính ra cứ 100m2 thì thu được 60kg ngô. Hỏi đã thu hoạch được bao nhiêu tạ ngô trên mảnh vườn đó?

  • A. 81 tạ
  • B. 162 tạ
  • C. 8100 tạ
  • D. 16200 tạ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Độ dài đáy của mảnh vườn đó là:

  (233+17):2=125(m)

  Chiều cao của mảnh vườn đó là:

  125−17=108(m)

  Diện tích mảnh vườn đó là:

  125×108=13500(cm2)

  13500cm2 gấp 100cm2 số lần là:

  13500:100=135 (lần)

  Trên cả mảnh vườn đó người ta thu hoạch được số ki-lô-gam ngô là:

  60×135=8100(kg)

  8100kg=81 tạ

  Đáp số: 81 tạ

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 194405

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON