YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Diện tích hình bình hành có độ dài đáy là 14cm và chiều cao là 8cm là:

  • A. 22 cm2
  • B. 44 cm2
  • C. 56 cm2
  • D. 112 cm2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Diện tích hình bình hành đó là:

  14×8=112(cm2)

  Đáp số: 112cm2.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 194394

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON