YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có kích thước các số đo trong lòng bể là: chiều dài 4 m, chiều rộng 3 m, chiều cao 2,5 m. Biết \(\frac{3}{4}\) bể đang chứa nước. Hỏi thể tích phần bể không chứa nước là bao nhiêu?

  • A. 30 m3;  
  • B. 22,5 m3;  
  • C. 7,5 m3;     
  • D. 5,7 m3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Vì bể nước có dạng hình hộp chữ nhật nên ta tính được thể tích bể nước là:

  V = 4 . 3 . 2,5 = 30 (m3)

  Vì \(\frac{3}{4}\) bể đang chứa nước nên thể tích phần bể chứa nước là:

  Vchứa nước = \(\frac{3}{4}\)V = \(\frac{3}{4}\) . 30 = 22,5 (m3)

  Thể tích phần bể không chứa nước là:

  Vkhông chứa nước = V - Vchứa nước = 30 – 22,5 = 7,5 (m3)

  Vậy thể tích phần bể không chứa nước là 7,5 m3.

  Đáp án đúng là: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 394829

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF