ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một vật trượt trên một mặt phẳng, khi tốc độ của vật tăng thì hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng 

  • A. không đổi.
  • B. giảm xuống.
  • C. tăng tỉ lệ với tôc độ của vật. 
  • D. tăng tỉ lệ bình phương tốc độ của vật.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Một vật trượt trên một mặt phẳng, khi tốc độ của vật tăng thì hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng không đổi.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 43066

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON