AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một vật có khối lượng 5 tấn đang chuyển động trên đường nằm ngang có hệ số ma sát của xe là 0,2. Lấy g = 10 m/s2. Độ lớn của lực ma sát là  

  • A. 1000 N.
  • B. 10000 N.
  • C. 100 N. 
  • D. 10 N.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Fms = μmg = 10000 N.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>