AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một ô tô có khối lượng 1,5 tấn, chuyển động trên đường nằm ngang. Hệ số ma sát của xe là 0,01. Biết lực kéo của động cơ song song với mặt đường. Lấy g = 10 m/s2. Để ô tô chuyển động nhanh dần đều với gia tốc 0,2 m/s2 thì động cơ phải tạo ra lực kéo là 

  • A. 250 N.
  • B. 450 N.
  • C.  500 N. 
  • D. 400 N.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  F = ma + μmg = 1500(0,2 + 0,01.10) = 450 N.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>