YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Loài nào KHÔNG sinh sản bằng hình thức vô tính? 

  • A. Trùng giày
  • B. Trùng roi
  • C. Trùng biến hình 
  • D. Cá chép

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Sinh sản vô tính có ở trùng roi xanh, trùng giày, trùng biến hình…

  → Đáp án: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 134530

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON