ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

   Hình thức sinh sản hữu tính là 

  • A. Mọc chồi
  • B. Tái sinh
  • C. Tiếp hợp 
  • D. Phân đôi cơ thể

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tiếp hợp là một hình thức sinh sản hữu tính.

  → Đáp án: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 134531

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON