YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Loài động vật nào dưới đây không có hình thức sinh sản trinh sinh? 

  • A. Kiến.
  • B. Ong.
  • C. Rệp. 
  • D. Gà.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Gà chỉ có hình thức sinh sản hữu tính không có hình thức trinh sinh.

  → Đáp án: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 139856

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF