YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Các hình thức sinh sản nào chỉ có ở động vật không xương sống? 

  • A. Phân mảnh, nảy chồi.
  • B. Phân đôi, nảy chồi.
  • C. Trinh sinh, phân mảnh. 
  • D. Nảy chồi, phân mảnh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phân mảnh, nảy chồi là các hình thức sinh sản chỉ có ở động vật không xương sống.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 139855

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF