YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Kiểu sinh sản nào sau đây bao gồm các kiểu còn lại? 

  • A. Nảy chồi. 
  • B. Sinh sản vô tính.
  • C. Phân đôi.  
  • D. Phân mảnh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Sinh sản vô tính là tên gọi chung của các hình thức còn lại.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 139857

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF