YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

   Trong tổ ong, cá thể đơn bội là 

  • A. Ong chúa. 
  • B. Ong đực.
  • C. Ong đực và ong thợ.  
  • D. Ong thợ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Trong tổ ong, cá thể đơn bội là ong đực.

  → Đáp án: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 139858

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON