YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hình thức sinh sản vô tính nào ở động vật diễn ra đơn giản nhất? 

  • A. Nảy chồi. 
  • B. Trinh sinh.
  • C. Phân mảnh.       
  • D. Phân đôi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Phân đôi: Cơ thể mẹ tự co thắt tạo thành 2 phần giống nhau, mỗi phần sẽ phát triển thành một cá thể.

  Sự phân đôi có thể theo chiều dọc, ngang hoặc nhiều chiều.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 139854

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF