• Câu hỏi:

  Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả là

  • A. Tạo ra được nhiều sản phẩm có giá trị cao về nội dung và hình thức trong một thời gian nhất định.
  • B. Là làm bừa, làm ẩu.
  • C. Là chất lượng kém không tiêu thụ được.
  • D. Là làm nhái, làm giả, nhập lậu.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC