YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Biểu hiện của làm việc không có năng suất, chất lượng, hiệu quả là

  • A. Chạy theo năng suất.
  • B. Làm nhái, làm giả, nhập lậu.
  • C. Sử dụng thuốc trừ sâu độc hại.
  • D. A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Biểu hiện của làm việc không có năng suất, chất lượng, hiệu quả là:

  + Chạy theo năng suất.

  + Làm nhái, làm giả, nhập lậu.

  + Sử dụng thuốc trừ sâu độc hại.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA